By februar 15th, 2022

2008

Finanskrisen var hovedårsaken til at mange av våre virksomheter måtte legge ned. Det var vanskelig å holde logistikkkostnadene lave, så Mr. Vincentzo bestemte seg for å sette ut produksjon utenfor Italia, og fant mange flotte skjortefabrikker i østeuropeiske land og i Asia. Men han insisterte på å beholde familietradisjonens håndverk i produksjonen deres, slik at vi kunne opprettholde kvaliteten.