Redd planeten vår

Velg tidløse høykvalitets skjorter i stedet for moteklær og kjøp mindre klær! Å dyrke bomull krever mye vann. Produksjonen av én konvensjonell skjorte krever omtrent 3000 liter vann. Ja, du leste riktig. Og det meste av bomull dyrkes på steder hvor det er lite vann. I følge en FN-undersøkelse er moteindustrien ansvarlig for omtrent 10 % av alle klimagassutslipp,… Continue reading Redd planeten vår

Save the planet

Choose timeless shirts instead of fashion clothes and buy less clothes! Growing cotton requires a lot of water. In fact, the production of one conventional shirt gulps up approximately 3000 liters of water. Yes, you read that right. And most cotton is grown in places where water is scarce. According to a United Nations study,… Continue reading Save the planet